«حسین پناهی آذر» عهده‌دار معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه شده است.

پناهی آذر در معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه جایگزین محمد تقی صابری شده است.

امروز همچنین سید عباس موسوی، مدیرکل اطلاع رسانی و امور سخنگویی به عنوان یازدهمین سخنگوی وزارت امور خارجه جایگزین بهرام قاسمی شد.

بهرام قاسمی هم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه منصوب شده است.

مراسم تودیع و معارفه سخنگویان سابق و جدید و معاونان اداری و مالی و امور مجلس و ایرانیان فردا (یکشنبه) برگزار شود.