امین حیایی، فاطمه معتمدآریا، حبیب رضایی، فرشته طائرپور، نیکی مظفری، همایون اسعدیان، مازیار میری و حسن فتحی از جمله افرادی بودند که در این مراسم شرکت کردند.