در سومین جلسه دادگاه در روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول این پرونده و وکیل مدافعش به ارائه دفاعیات پرداختند و همچنین نماینده دادستان نیز مطالبی را در رابطه با کیفرخواست ارائه کرد.

همچنین در جلسه قبل قاضی مسعودی مقام خطاب به حمزه‌لو گفت که در جلسه بعدی باید در مورد نقش خانم مرجان شیخ الاسلامی در پرونده توضیحات کافی را  ارایه دهد.