فیفا به ازای حضور بازیکنان در جام جهانی به باشگاههای آنها رقم کلانی پرداخت می کند. هر دوره باشگاههای ایرانی هم با گرفتن این پول مشکلات زیادی را حل می کنند. در حال حاضر اما فدراسیون هنوز پول باشگاهها را از فیفا نگرفته و به آنها نداده است. این مسئله ای است که باعث شده تا باشگاهها به فدراسیون فشار بیاورند. اخیرا تاج گفته بود پول فیفا تمام شد. این مسئله سوال برانگیز بود چراکه باشگاهها پول خود را نگرفته بودند.

در حال حاضر استقلال بیشترین سهم را دارد. آنها حدود ۹۵۰ هزار دلار از جام جهانی درآمد داشتند. باید دید فدراسیون فوتبال چه زمانی تکلیف این پول ها را مشخص می کند.