مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق روز پنجشنبه در واکنش به حوادث سودان گفت که خدا را شکر که دیکتاتورها یکی پس از دیگری سرنگون می شوند.

وی افزود: «از ملت انقلابی الجزایر و سودان که سرسخت ترین و قدیمی ترین دیکتاتورها را سرنگون کردند تشکر می کنم و چه زیباست که ملت ها خودشان دیکتاتورها را سرنگون می کنند و چه بد است که ملت ها برای سرنگون کردن دیکتاتورها در کشورشان از اشغالگران کمک بگیرند».

"عوض بن عوف" وزیر دفاع سودان امروز از بازداشت عمر البشیر پس از برکناری وی از قدرت و آغاز دوره انتقالی به مدت دو سال و برقراری حالت فوق العاده به مدت سه ماه در این کشور خبر داد و این در حالی است که خارطوم شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی در مناطق مختلف است.