راجر واترز موزیسن مشهور و یکی از بنیان‌گذاران گروه موسیقی «پینک فلوید» است. 

5172110