آناتولی نوشت، مخالفان سودانی نسبت به بیانیه ارتش این کشور پس از برکناری عمر البشیر واکنش نشان دادند.

مخالفان، بیانیه ارتش را رد کردند و خواستار ادامه تظاهرات تا زمان دستیابی به حقوق و مطالبات مشروع مردم این کشور شدند.

انجمن مشاغل حرفه‌ای و احزاب معارض سودان طی بیانیه مشترکی اعلام کردند: با کودتای نظامی که باعث ادامه بحران سودان شود، مخالف و خواهان تسلیم قدرت به دولت مدنی هستیم.

در این بیانیه آمده است: البشیر با کودتای ۱۹۸۹ به قدرت رسید و به دنبال آن بحران سیاسی سودان آغاز شد. حل بحران تنها با تسلیم قدرت به دولتی غیرنظامی میسر می‌شود. تظاهرات تا تحقق اهداف انقلاب ادامه خواهد یافت.