مایک پمپئو روز چهارشنبه طی سخنانی در جلسه استماع کنگره آمریکا با بیان اینکه تردیدی نیست میان شبکه القاعده و ایران ارتباطاتی وجود دارد، در واقع باب توسل به گزینه احتمال ورود به جنگ با ایران را بدون نیاز قبلی به دریافت مجوز صریح در این باره از کنگره باز گذاشت.

اظهارات پمپئو دو روز بعد از آن بیان شد دولت ترامپ نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار داد و با این کار به نگرانی ها درباره اقدام نظامی آمریکا علیه این کشور دامن زد.

سناتور جمهوریخواه رند پل در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا از پمپئو خواست تا تعهد دهد دولت ترامپ بر اساس مجوز اختیار جنگ که به آمریکا اجازه می داد علیه القاعده و دیگر گروه های افراطی عامل حملات تروریستی یازده سپتامبر به زور و گزینه نظامی متوسل شود، به ایران حمله نخواهد کرد.

پمپئو با بی اعتنایی به این موضوع گفت ترجیح می دهد این مسئله را به قانونگذاران محول کند.

سناتور پل که از پاسخ پمپئو آشفته شده بود در جواب گفت: من صریحا به شما می گویم کنگره هیچ قدرت یا اختیاراتی برای ورود به جنگ با ایران به شما نداده است. پمپئو گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد که میان القاعده و ایران ارتباط وجود دارد.همین و بس!