محمد سبزه زاری اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی نشان دهنده ورود سامانه بارش زا از اواسط وقت امروز تا اواسط وقت یکشنبه است.

وی افزود: این سامانه در بعضی ساعات سبب رگبار، باران پراکنده، رعد و برق، وزش باد قابل ملاحظه یا تندباد لحظه‌ای و احتمال بارش تگرگ به صورت نقطه‌ای خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی شبانه روز گذشته بیشترین دمای استان در آغاجاری با دمای ۳۳ درجه و کمترین دمای استان در ایذه با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

سبزه زاری در پایان گفت: در این مدت دمای اهواز حداکثر ۳۳ درجه و حداقل ۱۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است.