براساس اعلام پلیس راهور ناجا، محورهای مسدود و جایگزین خوزستان به شرح زیر است:

۱- محور قدیم چذابه به علت بالا آمدن آب دریاچه هور.

۲- محور فرعی شوش به فتح المبین بعلت طغیان رودخانه و محور جایگزین سه راهی دهلران – فتح المبین.

۳- محور روستایی حمیدیه به سوسنگرد بعلت تخریب جاده توسط نیرو‌های امدادی جهت تخلیه سیل و محور جایگزین محور اصلی حمیدیه-سوسنگرد می‌باشد.

۴-محور اندیمشک-اهواز بعلت طغیان رودخانه کرخه و مسیر جایگزین محور شوشتر-اهواز می‌باشد.

۵- محور فرعی عبدالخان – بستان به علت طغیان رودخانه محورجایگزین محور اصلی اهواز – خرمشهر می‌باشد.

۶- محور شریانی اهواز– آبادان به علت طغیان رودخانه محورجایگزین محور اصلی اهواز – سوسنگرد – بستان می‌باشد.