تصویری از وضعیت آبگرفتگی جاده بستان - سوسنگرد را در زیر می بینید.