مراسم تغسیل آن مرحوم امروز پنجشنبه ٢٢ فروردین‌، بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه بنی‌فاطمه(س) و مراسم تشییع و تدفین روز جمعه ٢٣ فروردین‌ از ساعت ٩ صبح از حسینیه بنی فاطمه (س) برگزار می‌شود.

مراسم ختم روز یکشنبه از ساعت پنج الی هفت بعدازظهر در حسینیه بنی فاطمه (س) برگزار می‌شود.