وینگر راست تیم ملی که این روزها تمرکزش روی موفقیت در برایتون است، تمام اتفاقات ایران را هم به طور کامل دنبال می کند. او درباره سیل در ایران به انتقاد از بعضی مسئولان می پردازد و می گوید: «مردم ما سازگارترین مردم دنیا هستند. با همه مشکلات می سازند. لیاقت مردم ما بیشتر از اینهاست آقایان. سیل ایران قلب من و همه را به درد آورد. باید از قبل پیشگیری هایی می شد تا این اتفاقات رخ ندهد ولی حالا که به خاطر این ضعف چنین مشکلاتی پیش آمده حداقل مشکلات مردم را خیلی زود حل کنند.»