قیمت‌ تولیدات دو شرکت خودروساز داخلی نسبت‌به روز گذشته را مشاهده می‌کنید.

 

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

ایران خودرو

پژو ۲۰۰۸

۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۷۳,۸۰۰,۰۰۰

۴۷,۱۷۴,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۴,۵۲۶,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . صندوقدار

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۵,۵۹۳,۰۰۰

پژو ۲۰۷ . اتوماتیک

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱)

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ صندوقدار

۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۳۰۱

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۰

پژو ۵۰۸

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۰

پژو GLX ۴۰۵

۷۰,۵۰۰,۰۰۰

۴۲,۸۲۹,۰۰۰

پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۱۷۰,۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۶۳۸,۰۰۰

پژو پارس . دوگانه سوز

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۴,۹۱۴,۰۰۰

پژو پارس . کد ۲۹

۸۷,۵۰۰,۰۰۰

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس . کد ۳۲

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۲,۷۵۷,۰۰۰

پژو پارس LX . کد ۱۳

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۰

پژو پارس LX . کد ۱۵

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۰

پژو پارس LX . کد ۱۶

۹۶,۵۰۰,۰۰۰

۵۴,۱۸۰,۰۰۰

پژو پارس LX . کد ۱۷

۹۸,۵۰۰,۰۰۰

۵۴,۴۰۰,۰۰۰

پژو پارس LX . کد ۱۹

۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۰

پژو پارس اتوماتیک

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۶,۷۰۰,۰۰۰

پیکاپ دوکابین فوتون

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

دانگ فنگ H۳۰ Cross (تیپ ۱)

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

دانگ فنگ H۳۰ Cross (تیپ ۲)

۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۷۶,۵۰۰,۰۰۰

دانگ فنگ S۳۰

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰

دنا (تیپ ۱)

۹۸,۵۰۰,۰۰۰

۰

دنا (تیپ ۲)

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (۲ ایربگ)

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (۴ ایربگ)

۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۰

دنا پلاس توربو (۲ ایربگ)

۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۹۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو (۴ ایربگ)

۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۰

رانا LX

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۱,۳۶۰,۰۰۰

رنو تندر E۲

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۰

رنو تندر پلاس اتوماتیک

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۰

رنو تندر پلاس دنده‌ای

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۰

رنو تندر پیکاپ

۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۹,۹۰۰,۰۰۰

رنو کپچر

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۰

سمند EF۷

۷۶,۵۰۰,۰۰۰

۴۴,۶۴۰,۰۰۰

سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۰

۷۸,۵۰۰,۰۰۰

۴۶,۹۰۸,۰۰۰

سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۶

۸۰,۵۰۰,۰۰۰

۴۷,۶۰۳,۰۰۰

سمند LX

۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۳,۵۹۷,۰۰۰

سمند سورن

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۰

سمند سورن توربو

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

سوزوکی ویتارا

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

هایما اس ۵ توربو ( S۵ )

۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس ۷ توربو ( S۷ )

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۲,۷۰۰,۰۰۰

 

سایپا

آریو (اتوماتیک)

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۴,۱۲۵,۰۰۰

آریو (دنده ای)

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۰

تیبا (تنوع رنگ)

۴۹,۷۰۰,۰۰۰

۰

تیبا (رنگ سفید)

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

۰

تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)

۵۳,۳۰۰,۰۰۰

۰

تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید)

۵۲,۹۰۰,۰۰۰

۰

تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ)

۵۲,۲۰۰,۰۰۰

۰

تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید)

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۰

تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)

۵۴,۹۰۰,۰۰۰

۰

تیبا دوگانه‌سوز (سفید)

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۴,۱۷۵,۰۰۰

چانگان CS۳۵

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)

۴۶,۷۰۰,۰۰۰

۰

سایپا ۱۱۱ (سفید)

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۶,۱۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)

۴۲,۷۰۰,۰۰۰

۰

سایپا ۱۳۱ (سفید)

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

۰

سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)

۴۵,۱۰۰,۰۰۰

۰

سایپا ۱۳۲ (سفید)

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۲۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۵۱

۴۰,۵۰۰,۰۰۰

۰

ساینا (رینگ آلومینومی)

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۰

ساینا (رینگ فولادی)

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۰

ساینا اتوماتیک

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۱۵۵,۰۰۰

سیتروئن C۳

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰

سیتروئن C۳ (گرمکن صندلی)

۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک دنده‌ای

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال)

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۰

کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال)

۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۲,۹۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۲,۲۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (ساده)

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

۵۵,۹۰۰,۰۰۰