طراحان با توجه به جمعیت قابل توجه شهر ری به دنبال آن هستند که انتخابات شوراها در شهر ری مستقلاً از تهران برگزار شود تا علاوه بر اینکه شهر ری، شورای اسلامی جداگانه‌ای از تهران داشته باشد، بتواند مجزا شهردارش را انتخاب کند. این طرح روز گذشته با حدود ۴۰ امضا به صورت عادی به هیأت رئیسه تقدیم شده است که در صورت تصویب نهایی انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار شهر ری از شهرستان تهران جدا خواهد شد.