این بالگرد حین برخاستن در پاسگاه دالامپر از توابع بخش سیلوانای ارومیه دچار سانحه شد.

وزش باد شدید حین برخاستن بالگرد، علت بروز این سانحه اعلام شده است.

خبر‌ها حاکی است در این سانحه یک تن شهید و ۶ تن زخمی شدند.

در این حادثه چهار نفر به صورت سطحی زخمی شدند و حال دوتن که وخیم گزارش شده بود با بالگرد به بیمارستان ارومیه انتقال داده شدند.