تصاویری که در این گزارش می بینید، مربوط به منطقه معمولان استان لرستان است؛ جایی که در سیل اوایل فروردین ماه میان آب محاصره شد، راه های ارتباطی و پل هایش را از دست داد اما حالا پس از گذشت ۹ روز مردم صبور و پرتلاشش، خود را برای برگشتن به زندگی عادی آماده می کنند.