«رُز ماری بنتلی» شناگر مشتاق با ۵ فرزند که تا زمان حیات خود به فروشگاه شوهرش کمک کرد در ۹۹ سالگی درگذشت.

دانشجویان کلاس تشریح استاد «کامرون واکر» در دانشگاه پورتلند هنگام کالبدشکافی علمی متوجه شدند رگ‌های منتهی به قلب سر جای خود نیست.

آن‌ها سپس متوجه شدند اغلب اندام‌های داخلی سر جای خود نیست!

جالب اینجاست که وی زندگی نرمال خود را داشت و فقط از ۵۰ سالگی به گفته دخترش «لوئیس آلی» دچار آرتروز شد.

البته وی به یاد می‌آورد که دکتر هنگام برداشتن آپاندیس متوجه می‌شود که سر جای خود نیست و دچار دردسر می‌شود اما مجبور به شکافتن بیشتر بدن شده تا آن را بیاید!

اما آن زمان کسی به موضوع اهمیت نمی‌دهد و بعداً برای برداشتن رحم دوباره جراح به دردسر می‌افتد.

یک دهه بعد کیسه صفرای وی را در ناحیه مخالف پیدا می‌کنند و جراح آن را برمی‌دارد.

درنهایت این فرد که اندام‌های داخلی‌اش در جهات مخالف بود، بدون مشکل تا ۹۹ سالگی زنده ماند!