الحیاة گزارش داد، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد و در جریان این دیدار دو طرف به بررسی تحولات داخلی، عربی و به جریان انداختن مصوبه‌های نشست تونس و نشست اقتصادی و اجتماعی سران عرب در بیروت که ماه فوریه برگزار شد، پرداختند.

سفیر حسام زکی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب، عبدالرحمان الصلح، نماینده لبنان در اتحادیه عرب، سفیر محمود عفیفی، سخنگوی این اتحادیه و همچنین یوسف السبعاوی، معاون عبدالرحمان الصلح، ابوالغیط را در این سفر همراهی کردند.

ابوالغیط همچنین با سعد حریری، نخست وزیر لبنان دیدار و با وی به بررسی آخرین تحولات منطقه عربی پرداخت.

وی در جریان دیدار با جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان نیز به بررسی پرونده‌های مشترک عربی، بحران سوریه، پرونده آوارگان، کارآمدی نشست اقتصادی و اجتماعی سران عرب که در فوریه گذشته در بیروت برگزار شد، پرداخت.

دبیرکل اتحادیه عرب تصریح کرد: تصمیماتی که در نشست سران عرب در تونس درخصوص بلندی‌های جولان اشغالی گرفته شد، بیانگر موضع آشکار کشورهای عربی در راستای قانونی نبودن موضع آمریکا درخصوص جولان یا قدس است.

ابوالغیط همچنین گفت: حضور آوارگان سوری موقتی است و زمانی که شرایط بازگشتشان فراهم شود، دیر یا زود به کشورشان بازمی‌گردند. مشکل این است که آوارگان به مکانی بازمی‌گردند که برای زندگی کردن مناسب نیست در حالی که آن‌ها در خارج از سوریه از مزایای بسیاری برخوردار هستند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص بازگشت سوریه به اتحادیه عرب گفت: با توجه به تماس‌های من با کشورهای عضو این موضع هنوز مشخص نشده است.

ابوالغیط همچنین درخصوص تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: این موضوع به اتحادیه عرب مربوط نمی‌شود.