فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران  اظهار داشت: متکدی و دست‌فروش لباس مخصوص کار ندارد و روی پیشانی آن نیز نوشته نشده است؛ این افراد با بلیت وارد شبکه می‌شوند و داخل هر قطار نیز مامور جهت شناسایی نداریم. گذاشتن یک مامور برای هر قطار  نیز  امکان‌پذیر نیست. 

وی افزود: مسافران باید کمک کنند تا شاهد تکدی‌گری و دست‌فروشی در مترو نباشیم این موضوع باید هرچه بیشتر فرهنگ‌سازی شود؛ علی‌رغم اقدامات ما باید توجه داشت که نمی‌توان مسافران را تک تک کنترل کرد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اشاره به اینکه روزانه ۲ میلیون مسافر توسط مترو جابجا می‌شوند گفت: برخی از مسافران می‌توانند دست فروش باشند و در صورتی که در ایستگاه‌ها ما متوجه این موضوع شویم با آنها مقابله خواهیم کرد ولی اینکه محل خاصی را در کنار ایستگاه‌ها ایجادکنیم امکان‌پذیر نیست. 

فرنوش خاطرنشان کرد: در روزهای منتهی به عید  نوروز در برخی از ایستگاه‌ها مامورهای بیشتری را قرار دادیم ولی باید توجه داشت که شرکت‌ بهره‌برداری مترو سامانه حمل و نقل است و در حد توان و امکانات خود می‌توانیم با دست‌فروشان مقابله کنیم بنابراین خواهش ما از مسافران است که خود این موضوع را رعایت کنند و از خرید اجناس از دست‌فروشان اجتناب ورزند. 

وی با بیان اینکه ما از مترو نگهداری می‌کنیم ولی مسافران باید نسبت به نگهداری داخل قطار کوشا باشند، گفت: شرکت بهره‌برداری مترو مرکز مانیتورینگ دارد و در صورت شناسایی افراد متکدی و دست‌فروش در ایستگاه به آنها تذکر داده و این افراد را از ایستگاه خارج می‌کنیم ولی بازداشت ا ین افراد را نمی‌توانیم انجام دهیم. 

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از تشدید برخورد با دست‌فروشان و متکدیان  ایستگاه‌ها و قطارهای مترو خبر داد و گفت: در صورت همکاری مسافران قطعا این مساله نتایج بسیار موثری را به همراه خواهد داشت.