غلامرضا شریعتی که از ابتدای امسال فشار فوق العاده زیادی را چه در مناقشه ی برخی شهروندان اندیمشک و دزفول و چه در جریان مقابله با سیلاب عظیم خوزستان، متحمل گردیده، در واکنش به انتقاد یک روستایی سیل زده که هر دو متاثر از فشار مضاعف این روزهای استان بودند، برخوردی غیرقابل قبول داشت که واکنش های فراوانی را در فضای مجازی بوجود آورد.

این مدیر بومی که انصافا در دوران تصدی مسئولیت خود، همواره چهره ای مردمی داشته و بیشترین حضور در بین اقشار مختلف مردم استان را به خود اختصاص داده است، در اقدامی انسان دوستانه به سراغ مرد روستاییِ رنج دیده از سیل رفت و از وی دلجویی نمود تا در فضای تعامل و یکدلی، همه دست در دست هم به مقابله با طغیان ویرانگر سیل برخیزند.