براساس بررسی و تحلیل آخرین داده ها و نقشه های هواشناسی، آسمان استان تهران امروز و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کمی ابری و در بعدازظهر با افزایش ابر همراه خواهد بود.

براساس این اطلاعیه آسمان استان تهران در پاره ای نقاط همراه با بارش پراکنده، در ارتفاعات احتمال رگبار، رعد و برق و تند باد موقتی پیش بینی می شود.

بیشینه و کمینه دمای هوای استان در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه به ترتیب (۲۱ و۱۰ )، (۲۲ و۱۱) و (۲۳ و ۱۳) درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

فیروزکوه و آمین اباد با صفر درجه و فرودگاه امام خمینی(ره) با ۲۲ درجه سانتیگراد به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.