محمود دشت بزرگ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پست ۴۰ کیلوولت شمال غرب اهواز ۱۴۹۰ مگاولت آمپر ظرفیت دارد که خروجی نیروگاه رامین هم به این پست منتهی می‌شود و رینگ ۴۰۰ کیلوولت اهواز را تکمیل می‌کند.

وی با تاکید به این مساله که تاکنون همه تلاش‌ها برای پایدار نگه داشتن این پست انجام شده است و سیل بندهایی در اطراف نیروگاه ایجاد شده است، ابراز کرد: هم اکنون پست در حالت جزیره‌ای بین آب قرار گرفته است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که سازمان آب و برق خوزستان داده است، با توجه به این که خروجی آب سدها کاهش یافته، فرصتی است تا بتوانیم اقدامات مراقبتی و تأمینی را انجام بدهیم. همچنین پست کوت امیر هم درگیر سیل شده و اکنون به صورت جزیره در وسط آب قرار گرفته است. این در سطح فوق توزیع است.

وی با بیان اینکه در منطقه شوش هم پست آهودشت درگیر است، اظهار کرد: با این حال تاکنون در خوزستان هیچ پستی در سطح انتقال و فوق توزیع به دلیل درگیر شدن با سیلاب، دچار خاموشی و قطعی نشده است.