سقوط این درخت خسارت و تلفات جانی نداشته است.

تلاش خبرنگار ایرنا برای بررسی علت سقوط از طریق مسئولان شهرداری جریان دارد.

n83271446-72951701

خیابان ولیعصر (عج) طولانی ترین خیابان خاورمیانه به شمار می رود که به دلیل کاشت چنارهای قدیمی در آن ثبت ملی شده و تلاش برای ثبت جهانی آن نیز ادامه دارد.