عبدالرضا رحمانی‌فضلی به‌دنبال انتشار آزردگی خاطر یک هموطن سیل زده در خوزستان در دیدار با استاندار خوزستان دستور داد از وی دلجویی شود.

وی در این دستور از مدیریت پیگیر و مجدانه بحران سیلاب از سوی استاندار و تمامی مسئولان ذیربط تشکر کرد.

رحمانی فضلی همچنین از همه هموطنانی که با همکاری و هماهنگی کامل با امدادجویان بار دیگر صحنه‌های زیبا و بدیعی از ایثار و فداکاری و همبستگی را به نمایش گذاشتند قدردانی کرد.

وزیرکشور همچنین خواستار صبر، تحمل و مدارای بیشتر از سوی همگان شد تا بهانه‌ای به دست بدخواهان و مغرضان ملت غیور و حماسه آفرین ندهند.