محسن رضایی در توئیتر نوشت:آقای ترامپ، با این حساب به ناوهایت بگو از کنار قایق‌های سپاه عبور نکنند.