سردار محمدکاظم تقوی اظهار داشت: در اجرای طرح‌های گسترده مبارزه با احتکار کالا، اطلاعاتی در خصوص احتکار شکر در مشهد به دست آمد. کارآگاهان مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان با ردزنی‌های گسترده، انبار احتکار محموله سنگین شکر در پیرامون مشهد شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مقام قضایی و با همراهی بازرسان صنعت و معدن و تجارت وارد عمل شدند.

وی افزود: پلیس پس از تکمیل تحقیقات خود در اقدامی ضربتی محل مورد نظر را بازرسی کرد که درنتیجه ۵ هزار تن شکر احتکار شده که برابر کارشناسی‌های اولیه ارزش ریالی آن ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورده می‌شود، کشف شد. با دستگیری یک متهم، تحقیقات در این باره ادامه دارد.