محمد شریعتمداری ضمن انتشار توئیتی با ابراز انزجار از دولت ضدبشری آمریکا نوشت: به کمپین (من یک سپاهی هستم) پیوسته و پیوستن همه را توصیه می‌کنم.

در ادامه این توئیت آمده است: حماقت دولت ضدبشری آمریکا در تروریستی خواندن نیروی مسلح انقلابی کشورمان، انسجام، یکپارچگی، مقاومت، ایستادگی و اراده راسخ ملت ایران را در مقابله با هر گونه مداخله صد چندان کرد.