با یک دختربچه سیل زده لرستانی به نام «یاس»، گفتگو کرده و از خسارت‌های ناشی از سیل پرسیده است.

یاس گفت که سیل، خانه‌شان را خراب کرده و تمام اسباب بازی‌هایش را آب برده است.

خوشبختانه به همت تک تک مردم و نیروهای جهادی، وضعیت سیل زدگان رو به بهبود است.