به گزارش بلومبرگ، پارلمان الجزایر در جلسه امروز خود «عبدالقادر بن‌صالح» را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت معرفی کرد.