اسکای نیوز گزارش داد، مردم الجزایر در انتظار بیان موضع فرماندهی ارتش درباره وضعیت بحرانی کنونی به دلیل نبود هیچ گونه شاخصی درباره احتمال استعفای عبدالقادر بن صالح، رئیس اتاق دوم (مجلس سنا) پارلمان هستند.

پارلمان الجزایر با دو اتاق یعنی مجلس الامه (مجلس سنا) و مجلس مردمی ملی طی امروز تشکیل جلسه می‌دهد و قرار است درباره خلأ در پست ریاست جمهوری و اعلام عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس الامه به عنوان رئیس‌جمهوری موقت تصمیم گیری کند اما منابع تاکید کردند، نشست ممکن است تنها به خلأ در پست ریاست‌جمهوری بپردازد و اعلام رئیس‌جمهوری موقت را به تعویق بیندازد.