تحلیلگران مسائل سیاست خارجی «جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه»، «افزایش اثربخشی تحریم های اقتصادی»، «اقدامی برای جنگ روانی علیه ملت» و «اثرگذاری روی انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی» را از عمده اهداف ترامپ برای تروریست قلمداد کردن سپاه اعلام می کنند.

خبرآنلاین در قالب یک نظرسنجی اهداف یادشده را مطرح کرد و از کاربران خواست که آنها مهمترین دلیل را از نگاه خود اعلام کنند. در مجموع ۲۹۱۹ نفر از کاربران خبرآنلاین در نظرسنجی شرکت کردند و در نهایت بیش از ۶۶ درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند که مهمترین هدف ترامپ «جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه» است.  

البته «افزایش اثربخشی تحریم های اقتصادی» با ۱۸ درصد، «اقدامی برای جنگ روانی علیه ملت» با ۸ درصد و «اثرگذاری روی انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی» با ۷ درصد رأی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.