عمران خان روز سه شنبه در پیامی افزود: صهیونیست ها برای پیروزی در انتخابات حاضر به نقض قوانین بین المللی و حتی قوانین خود هستند.

وی اظهار داشت: صهیونیست ها با اعلام اینکه به دنبال اشغال کرانه باختری نیز هستند معیارهای اخلاقی را زیر پا گذاشته اند.

 

نخست وزیر پاکستان گفت: آیا اسرائیلی ها هیچ حسی نسبت به وقاحت حاکمان خود ندارند که حاضرند برای پیروزی در انتخابات از هر حد و مرزی عبور کنند.

 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که پرونده های بیشمار فساد ترس از دست دادن قدرت را در او تقویت کرده، روز شنبه گذشته برای جلب نظر اشغالگران اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات آینده، برخی از شهرک های احداث شده در کرانه باختری را به سرزمین های اشغالی تحت کنترل این رژیم الحاق خواهد کرد.

 

نتانیاهو که در گفت وگو با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی صحبت می کرد، افزود: در رابطه با حاکمیت اسرائیل بر شهرک های بزرگی که در کرانه باختری احداث شده می گویم که در مرحله بعدی این کار را خواهم کرد. من قصد دارم تا حاکمیت اسرائیل را گسترش دهم.

 

۴۰۰ هزار شهرک نشین در کرانه باختری و ۲۰۰ هزار شهرک‌نشین نیز در قدس شرقی زندگی می کنند که بر اساس قوانین بین المللی اسکان صهیونیست ها در این مناطق غیرقانونی است.