رویترز گزارش داد، نشست وزیران اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ یک روز پیش از نشست رهبران ۲۷ کشور عضو این اتحادیه برگزار شده است. این رهبران قصد دارند عصر فردا در بروکسل درباره چگونگی صدور مجوز برای بریتانیا به منظور تمدید دوباره مهلت لندن و اینکه لندن بتواند از بن‌بست بریگزیت عبور کند، تصمیم‌گیری ‌کنند.

بدون تمدید دوباره، بریتانیا باید روز جمعه (۱۲ آوریل) ساعت ۲۲ به وقت گرینویچ از اتحادیه اروپا خارج شود و هیچ توافقی هم برای جلوگیری از وارد آمدن شوک اقتصادی به امضا نمی‌رسد.

وزرای آلمان، هلند، ایرلند و لوکزامبورگ درآغاز این نشست در سخنانی اعلام کردند که از وقوع بریگزیت بدون توافق باید جلوگیری شود. وزیر امور خارجه ایرلند به خبرنگاران گفت: همه برای تمدید آمادگی دارند اما قطعا آنها مایل هستند تا طرحی را به همراه این تمدید ببینند.

وزیر امور خارجه هلند هم تصریح کرد: خودداری از وقوع بریگزیت سخت در راستای منافع هلند هم هست و اگر زمان بیشتری برای جلوگیری از بریگزیت بدون توافق نیاز است، ما باید زمان بیشتری در اختیارشان قرار دهیم. واقعا امیدوارم که بریتانیا به راه‌حلی برای جلوگیری از بریگزیت بدون توافق برسد. ما امید داریم بریتانیا یک طرح مشخص داشته باشد که چگونگی جلوگیری از وقوع بریگزیت بدون توافق در آن مشخص باشد.

در همین حال وزیر امور خارجه لوکزامبورگ تاکید کرد، طرف اتحادیه اروپا "هر کاری برای جلوگیری از بریگزیت بدون توافق" انجام خواهد داد. اما وزیر امور خارجه آلمان به صورت شفاف اعلام کرد ترزا می باید طرح مشخصی داشته باشد تا روز چهارشنبه بتواند رهبران اتحادیه اروپا را برای تعویق بریگزیت که اکنون برای ۱۲ آوریل برنامه‌ریزی شده است، متقاعد کند.