روحانی همچنین با اشاره به پیشرفت های ایران در زمینه نظامی و هسته ای گفت: اگر مقصود شما از تحریم‌ها کاستن از قدرت نظامی ایران بوده بدانید در یک سال گذشته به موشک‌ها و سلاح‌هایی دست یافتیم که در مخیله شما هم نمی‌گنجد. پس شما جلوی قدرت نظامی ما را نمی توانید بگیرید.