به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلای ۱۸ عیار امروز روند صعودی پیدا کرد و به ۴۷۴,۲۰۰ (چهارصد و هفتاد و چهار هزار و دویست ) تومان رسید.

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۱,۲۹۸ (یک هزار و دویست و نود و هشت ) دلار به ۱,۳۰۲ (یک هزار و سیصد و دو ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۲ ۴ ۰.۳۲ درصدی امروز
۱,۲۹۸ ۶ ۰.۴۷ درصدی روز قبل
۱,۲۹۲ ۰ ۰.۰۲ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۲۴۰۰ تومان افزایش، ۴۷۴,۲۰۰ (چهارصد و هفتاد و چهار هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷۴,۲۰۰ ۲۲,۴۰۰ ۴.۷۲ درصدی امروز
۴۵۱,۸۰۰ ۱۳,۸۰۰ ۳.۰۵ درصدی روز قبل
۴۳۸,۰۰۰ ۵,۱۰۰ ۱.۱۶ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار در بازار داخلی هم ۶۳۲,۳۰۰ (ششصد و سی و دو هزار و سیصد ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۳۲,۳۰۰ ۲۹,۹۰۰ ۴.۷۲ درصدی امروز
۶۰۲,۴۰۰ ۱۸,۵۰۰ ۳.۰۷ درصدی روز قبل
۵۸۳,۹۰۰ ۶,۷۰۰ ۱.۱۴ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ امروز

امروز طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد و به ۴۶۷,۹۰۰ (چهارصد و شصت و هفت هزار و نهصد ) تومان رسید.

قیمت مثقال طلا امروز

هر مثقال طلا امروز با افزایش ۴.۴۴ درصدی، از ۱,۹۵۷,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و پنجاه و هفت هزار) تومان به ۲,۰۴۸,۰۰۰ (دو میلیون و چهل و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۴۸,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ ۴.۴۴ درصدی امروز
۱,۹۵۷,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۳.۰۶ درصدی روز قبل
۱,۸۹۷,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۱.۱۵ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند