به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار امروز با افزایش همراه بود و در صرافی‌ها ۱۴,۱۷۵ (چهارده هزار و یکصد و هفتاد و پنج ) تومان معامله شد. سکه بهار آزادی نیز امروز افزایش قیمت را تجربه کرد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۱,۲۹۸ (یک هزار و دویست و نود و هشت ) دلار به ۱,۳۰۲ (یک هزار و سیصد و دو ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۲ ۴ ۰.۳۲ درصدی امروز
۱,۲۹۸ ۶ ۰.۴۷ درصدی روز قبل
۱,۲۹۲ ۰ ۰.۰۲ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۴.۷۲ درصدی، از ۴۵۱,۸۰۰ (چهارصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد ) تومان به ۴۷۴,۲۰۰ (چهارصد و هفتاد و چهار هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷۴,۲۰۰ ۲۲,۴۰۰ ۴.۷۲ درصدی امروز
۴۵۱,۸۰۰ ۱۳,۸۰۰ ۳.۰۵ درصدی روز قبل
۴۳۸,۰۰۰ ۵,۱۰۰ ۱.۱۶ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

همچنین هر گرم طلا ۲۴ عیار با افزایش ۴.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶۳۲,۳۰۰ (ششصد و سی و دو هزار و سیصد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۳۲,۳۰۰ ۲۹,۹۰۰ ۴.۷۲ درصدی امروز
۶۰۲,۴۰۰ ۱۸,۵۰۰ ۳.۰۷ درصدی روز قبل
۵۸۳,۹۰۰ ۶,۷۰۰ ۱.۱۴ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ در بازار داخلی هم ۴۶۷,۹۰۰ (چهارصد و شصت و هفت هزار و نهصد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ مثقال طلا

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۴۸,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ ۴.۴۴ درصدی امروز
۱,۹۵۷,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۳.۰۶ درصدی روز قبل
۱,۸۹۷,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۱.۱۵ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی‌ها

در بازار امروز دلار در صرافی‌ها نسبت به روز قبل ، با ۴۸۵ تومان افزایش، ۱۴,۱۷۵ (چهارده هزار و یکصد و هفتاد و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۱۷۵ ۴۸۵ ۳.۴۲ درصدی امروز
۱۳,۶۹۰ ۲۹۹ ۲.۱۸ درصدی روز قبل
۱۳,۳۹۱ ۲۰۱ ۱.۵ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۴,۵۶۰ (چهارده هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو امروز با افزایش ۱.۸۱ درصدی، از ۱۵,۳۸۲ (پانزده هزار و سیصد و هشتاد و دو ) تومان به ۱۵,۶۶۷ (پانزده هزار و ششصد و شصت و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۶۶۷ ۲۸۵ ۱.۸۱ درصدی امروز
۱۵,۳۸۲ ۸۳ ۰.۵۳ درصدی روز قبل
۱۵,۲۹۹ ۱۰۶ ۰.۶۹ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

همچنین پوند با افزایش ۳.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۵۴۴ (هجده هزار و پانصد و چهل و چهار ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درهم امارات ۳,۸۶۰ (سه هزار و هشتصد و شصت ) تومان، لیر ترکیه ۲,۵۰۱ (دو هزار و پانصد و یک ) تومان، دلار کانادا ۱۰,۶۵۸ (ده هزار و ششصد و پنجاه و هشت ) تومان، دلار استرالیا ۱۰,۱۳۲ (ده هزار و یکصد و سی و دو ) تومان، دینار عراق ۱۲ (دوازده ) تومان، رینگیت مالزی ۳,۴۶۳ (سه هزار و چهارصد و شصت و سه ) تومان، بات تایلند ۴۴۵ (چهارصد و چهل و پنج ) تومان، منات آذربایجان ۸,۳۳۹ (هشت هزار و سیصد و سی و نه ) تومان، درام ارمنستان ۲۹ (بیست و نه ) تومان و لاری گرجستان ۵,۲۵۴ (پنج هزار و دویست و پنجاه و چهار ) تومان قیمت خوردند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

در بازار امروز سکه بهار آزادی نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۹۸,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و نود و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۹۹۸,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۴ درصدی امروز
۴,۷۹۸,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰ ۲.۱۴ درصدی روز قبل
۴,۶۹۵,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۲.۷۲ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۵,۱۶۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۴۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی امروز با افزایش ۱.۱ درصدی، از ۴,۹۹۲,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و نود و دو هزار) تومان به ۵,۰۴۸,۰۰۰ (پنج میلیون و چهل و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۰۴۸,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۱.۱ درصدی امروز
۴,۹۹۲,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۲.۹۸ درصدی روز قبل
۴,۸۴۳,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱.۹۶ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲,۸۱۹,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و نوزده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۴۸ درصدی داشته است.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۲.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۹۹,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و نود و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با افزایش ۲.۱ درصدی، از ۹۲۹,۰۰۰ (نهصد و بیست و نه هزار) تومان به ۹۴۹,۰۰۰ (نهصد و چهل و نه هزار) تومان رسید.