اسکندر مومنی در دومین کنگره مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی با بیان اینکه جرائم ۷۰ درصد زندانیان به شکل مستقیم و غیر مستقیم به مواد مخدر مربوط می‌شود افزود: بیش از ۴۰ درصد جرایم این افراد به شکل مستقیم و ۳۰ درصد به شکل غیر مستقیم مرتبط با مواد مخدر است.

 

وی در ادامه اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی را محکوم کرد و گفت: بسیاری  از بیماری‌های واگیردار منشأ مواد مخدر دارند و بسیاری از جرایم عمومی  و علت فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها مواد مخدر است؛ به این ترتیب می‌توان گفت مواد مخدر در راس آسیب‌های اجتماعی قرار دارد.