به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، یکی دیگر از مقامات بلندپایه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کاخ سفید رفت. کریستین نیلسِن، وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از جلسه ملاقاتی پرتنش در روز یکشنبه از دولت جدا شد. جداشدن او از دولت سبب افزایش هرج و مرج در سیاستهای آمریکا در زمینه مهاجرت می شود.

سوال مطرح این است که جداشدن این مقام دولتی از کاخ سفید چه پیامدهایی برای مواضع تند ترامپ درخصوص مهاجرت دارد؟ کریستین نیلسِن وزیر امنیت داخلی آمریکا در بحبوحه بحران فزاینده انسانی در مرزهای آمریکا مجبور به استعفا شد. وی روز جمعه به همراه دونالد ترامپ در دیدار از مناطق مرزی جنوب آمریکا حضور داشت.

اما یکی از مقامات بلندپایه دولت آمریکا به سی ان ان گفته است " نیلسِن معتقد بود وضعیت تعامل با رئیس جمهور ترامپ به گونه ای غیرقابل تحمل می شود زیرا رئیس جمهور به گونه فزاینده ای به دور از واقعیتهای بحران مرزی است و درخواستهایی غیرمعقول و حتی ناممکن مطرح می کند". به گفته این منبع مطلع، ترامپ روز جمعه به نیروهای مرزبانی گفت که اجازه ندهند جویندگان پناهندگی از مرز عبور کنند که این اقدام ناقض قانون است. به گفته ترامپ ، برنامه مهاجرت آمریکا مزخرف است.

به گفته یکی از افراد نزدیک به نیلسِن، وی غالبا با دولت ترامپ روابط سردی داشته و در اغلب موارد با رئیس جمهور ترامپ درگیر بوده است. ترامپ وزیر مستعفی را متهم کرده است که برای مقابله با سیل وورد مهاجران فاقد اوراق هویت به اندازه کافی اقدام نمی کند. یکی از منابع آشنا با نیلسِن گفته است که او از شغل خودش مستاصل شده بود اما پس از آنکه چهره اش به علت ماجرای جداکردن اعضای خانواده ها در مناطق مرزی مخدوش شده بود، در دولت مانده بود تا چهره خودش را ترمیم کند.