عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در ارتباط مستقیم با خبر ساعت ۲۱ از اهواز در واکنش به برخی شایعات درباره وضعیت بحرانی خوزستان گفت: هیچ گونه نفوذ آب در منازل و مساکن مردم در اهواز نداریم. با تلاش مجدانه همه دستگاه‌ها و زحمات مردم، اهواز و عمده شهرهای دشت آزادگان از نفوذ سیلاب مصون مانده است.

وی با تاکید بر اینکه شایعات مطرح شده کاملا بی‌اساس است، گفت: هیچ گونه دغدغه امنیتی وجود ندارد.

وزیر کشور تاکید کرد: ۱۰۰ هزار اسکان اضطراری، مهیا شده است و  ۵ استان معین خوزستان در مناطق تعیین شده استان مستقر شدند و تحت فرماندهی استاندار خوزستان فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات مشترک اتخاذ شده با وزیر نیرو، مدیریت پائین دست سدها ظرف روزهای آینده تسهیل خواهد شد.