حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در رابطه با اقدام اخیر آمریکا مبنی بر تروریست خواندن سپاه پاسداران گفت: ترامپ گفته بود؛ بعد از این همه حماقت برای هزینه کردن ۷ تریلیون دلار در خاورمیانه، حالا وقت این است که در کشور خودمان سرمایه گذاری کنیم.

حالا که برای ایران شاخ و شانه می کشد آیا فکر حسابداری خسارت ها را کرده است؟

خسارت چنان خواهد بود که پولی برای سرمایه گذاری در کشورتان باقی نخواهد ماند.