سیدزین العابدین موسوی فرماندار ویژه آبادان دقایقی پیش هرگونه تیراندازی به خودروی حامل خود را تکذیب کرد.

وی گفت :چنین خبری صحت ندارد و فقط خودروی حامل اینجانب ظهر امروز هنگام بازگشت از طرح جهادی احداث سیل بند در روستاهای شرق رودخانه بهمنشیر بعلت ناهمواری جاده از مسیر اصلی به قسمت خاکی وحاشیه جاده منحرف شد.