«تام کاتن»، سناتور جمهوری خواه سنای آمریکا در حساب توئیتریخود مدعی شد: هرکسی که در عراق خدمت کرده، به خوبی آگاه است که ایران در ریخته شدن خون صدها آمریکایی نقش داشته است.

سناتور جمهوری خواه آرکانزاس در ادامه ادعاهای بی اساس خود، افزود: تقابل با ایران به دلیل کشتار نیروهای آمریکایی، باید ادامه داشته باشد.

هفته گذشته برایان هوک، نماینده ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا، در یک نشست خبری مدعی شده بود که ایران مسئول کشته شدن حداقل ۶۰۸ عضو ارتش آمریکا بوده است.

به گفته هوک این آمار که از گزارش‌های محرمانه ارتش آمریکا خارج شده، معادل هفده درصد کل کشته شدگان نیروهای آمریکایی در عراق بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ است.