به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از پاریس، وی از نتایج مباحثاتی که از سه ماه پیش به دستور «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به اعتراضات آغاز شد، خبر داد و گفت: این مباحثات، مسیر را به روشنی نشان می دهد؛ ما باید مالیات ها را سریعتر کاهش دهیم و در عین حال، دولت باید از رقم هزینه های عمومی بکاهد.

انتظار می رود که رئیس جمهوری فرانسه در هفته جاری، برخی تمهیدات و اقدامات اقتصادی را برای آرام کردن معترضان اعلام کند.

اعتراض جنبش جلیقه زردها که نوامبر (آبان- آذر) سال گذشته میلادی در واکنش به افزایش مالیات سوخت آغاز شد، اندک اندک گسترش یافت و مخالفت ها به شورش گسترده علیه سیاست های مکرون انجامید.

جلیقه زردها از آن زمان به بعد هر هفته تظاهرات کردند و این اعتراضات به درگیری با نیروهای امنیتی و پلیس همراه شد.

دولت فرانسه پیشتر نیز برای آرام کردن اعتراضات، امتیازهایی داد، به طوری که مکرون با افزایش حداقل دستمزدها، حذف مالیات از ساعت های اضافه کاری و کاهش مالیات برای بسیاری از مستمری بگیران موافقت کرده است.

در همین حال، قانون ضد اغتشاش و خرابکاری در مجالس ملی و سنای فرانسه تصویب شده و دولت واحدهای ارتش را برای سرکوب اعتراضات به کمک پلیس فرستاده است.