مدیرکل مرکزاصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: براساس مصوبه‌ای که در اختیار ما قرار دارد از این پس تمام واردات گوشت به کشور باید با ارز نیمایی انجام شود.

مختارعلی عباسی افزود: در این مصوبه قید نشده است که واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود و بنده اطلاعی از این مساله ندارم.

وی اضافه کرد: این مصوبه مربوط به اواخر اسفند سال ۹۷ است و براساس آن تمام گوشت‌های وارداتی در سال ۹۸ با ارز نیمایی وارد می‌شوند.