گزارش‌ها حاکی است کشمیری ها در شهرهای سرینگر، کارگیل و دیگر مناطق اقدام به جمع‌آوری کمک های خود جهت ارسال به ایران کرده‌اند.