شبکه اسکای نیوز نوشت، علی القطرانی، معاون فایز السراج، نخست‌وزیر دولت توافق ملی لیبی در بیانیه استعفای خود از این سمت آورده است: در این لحظات تاریخی سرنوشت‌ساز ما از پیشروی ارتش ملی لیبی به سمت طرابلس برای رهایی پایتخت از وجود گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامیان جنایتکار استقبال می‌کنیم؛ شبه‌نظامیانی که عرصه سیاسی را فاسد کردند، مراحل انتقالی را به شکست کشاندند، ثروت و منابع ملت لیبی را به هدر دادند و به ملتمان ظلم و ستم زیادی کردند. این شبه‌نظامیان شورای ریاستی لیبی را ابزاری ضعیف یافتند و توانستند از طریق آن کنترل منابع دولت و ثروت‌های ملت را در دست گرفته و دولت وفاق را در برابر تهدیدات خود به زانو درآورند.

وی افزود: ضعف اراده و کاهش عملکرد شورای ریاستی لیبی بر مردم پوشیده نیست. من باید به جامعه جهانی و هیئت سازمان ملل در لیبی و شورای امنیت اعلام کنم که فایز السراج به عنوان رئیس شورای ریاستی با تحریک شبه‌نظامیان مسلحی که با زور سلاح تمامی نهادها و مراکز پایتخت را در مشت خود گرفته‌اند تصمیمات یکجانبه اتخاذ می‌کند و ما این را نقض توافق سیاسی می‌دانیم و همین یکی از عوامل شکست عملکرد شورای ریاستی است. فایز السراج در سایه تهدید سلاح شبه‌نظامیان مسلح ما را به سمت دودستگی و مشکلات بیشتر پیش می‌برد. برای همین من از این شورا استعفا می‌دهم و با هرچه در توان دارم از ارتش ملی لیبی حمایت می‌کنم.

"ارتش ملی لیبی" به رهبری خلیفه حفتر از روز پنجشنبه عملیاتی را علیه طرابلس که مرکز دولت توافق ملی با ریاست فایز السراج است، آغاز کرد. به رغم درخواست‌های بین المللی برای توقف درگیری‌ها عملیات همچنان ادامه دارد. حفتر کنترل شرق لیبی و بخش‌هایی از جنوب این کشور را نیز در دست دارد.