به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز با افزایش همراه شد و طلای ۱۸ عیار ۴۴۸,۱۰۰ (چهارصد و چهل و هشت هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۴۳ درصدی، از ۱,۲۹۲ (یک هزار و دویست و نود و دو ) دلار به ۱,۲۹۷ (یک هزار و دویست و نود و هفت ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۹۷ ۶ ۰.۴۳ درصدی امروز
۱,۲۹۲ ۰ ۰.۰۲ درصدی ۲ روز پیش
۱,۲۹۲ ۰ ۰.۰۱ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۰۱۰۰ تومان افزایش، ۴۴۸,۱۰۰ (چهارصد و چهل و هشت هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴۸,۱۰۰ ۱۰,۱۰۰ ۲.۲۵ درصدی امروز
۴۳۸,۰۰۰ ۵,۱۰۰ ۱.۱۶ درصدی روز قبل
۴۳۲,۹۰۰ ۴,۶۰۰ ۱.۰۶ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۵۹۷,۵۰۰ (پانصد و نود و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۹۷,۵۰۰ ۱۳,۶۰۰ ۲.۲۷ درصدی امروز
۵۸۳,۹۰۰ ۶,۷۰۰ ۱.۱۴ درصدی روز قبل
۵۷۷,۲۰۰ ۶,۲۰۰ ۱.۰۷ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

همچنین طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ با افزایش ۲.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۴۲,۱۰۰ (چهارصد و چهل و دو هزار و یکصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ مثقال طلا

هر مثقال طلا امروز با افزایش ۲.۲۶ درصدی، از ۱,۸۹۷,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار) تومان به ۱,۹۴۱,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و چهل و یک هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۴۱,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ ۲.۲۶ درصدی امروز
۱,۸۹۷,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۱.۱۵ درصدی روز قبل
۱,۸۷۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱.۰۶ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند