به گزارش دنیای اقتصاد، سکه امروز با افزایش قیمت همراه شد و سکه بهار آزادی ۴,۷۹۸,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار) تومان قیمت گذاری شد.

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۴,۶۹۵,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و نود و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۰۸ آوریل ۲۰۱۹ - با رشد ۲.۱۴ درصدی به ۴,۷۹۸,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۷۹۸,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰ ۲.۱۴ درصدی امروز
۴,۶۹۵,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۲.۷۲ درصدی روز قبل
۴,۵۶۷,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۰.۸۷ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه امامی

در بازار امروز سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۶۳۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۰۶,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۹۰۶,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۱.۲۸ درصدی امروز
۴,۸۴۳,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱.۹۶ درصدی روز قبل
۴,۷۴۸,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ ۱.۹۳ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه در بازار داخلی هم ۲,۷۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و چهل و نه هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با افزایش ۳.۴۱ درصدی، از ۱,۶۹۹,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و نود و نه هزار) تومان به ۱,۷۵۹,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰ تومان افزایش، ۹۲۹,۰۰۰ (نهصد و بیست و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.