دکتر نایب فدایی اظهار کرد: سلامت آب، روزانه با کلرسنجی (حداقل ١٦ نوبت در طول ٢٤ ساعت) و تعیین ph و نمونه میکروبی و شیمیایی توسط کارشناسان بهداشت محیط پایش می‌شود.

وی افزود: بیش از ۶۰ مرکز جامع سلامت، پایگاه و خانه بهداشت در تمام نقاط شهرستان، روزانه و به طور مستمر سلامت آب شهری را مورد پایش و سنجش قرار می‌دهند. تمام این سنجش‌ها در سامانه‌های وزارت بهداشت ثبت می‌شود. همچنین آزمایشات میکروبی آب آشامیدنی شهری و کلرینه بودن آن نشان از سلامت آب و قابل شرب بودن آن است.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر تصریح کرد: دلیل دیگر رد این شایعات این است که تأسیسات آبرسانی شوشتر از چاه‌های فلمن تغذیه شده و عملیات تصفیه و سالم‌سازی آن انجام و به شبکه آب شهری وارد می‌شود. چاه‌های فلمن یکی از منابع آب زیرزمینی بوده بنابراین عملیات تصفیه فیزیکی و رسوب‌گیری مواد معلق توسط زمین به خوبی انجام می‌شود. حتی با وجود آب آلوده سطحی می‌توان آب بهداشتی و تمیز از لایه‌های زیرین برداشت کرد.

نایب گفت: از همه مردم می‌خواهم شایعات بی‌اساسی که در فضای مجازی می‌بینند را به سادگی باور نکنند و تا از صحت مطلبی مطمئن نشده‌اند نسبت به انتشار آن اقدام نکنند.